Metode

Hvad er integrativ oplevelsesorienteret/ Emotionsfokuseret terapi ?

kurserDen emotionsfokuserede terapi har den overbevisning, at vi bruger vores følelser til at navigerer efter; i øjeblikket. Følelserne giver os mulighed for at finde vej i, hvad vi har behov for og hvordan vi har brug for at handle, hvilket er nødvendigt biologisk og i overlevelsesøjemed. Vi kan via følelserne skelne imellem, hvad der er behageligt og ubehageligt og det giver os mulighed for at vælge, det der er rigtig for os og at fjerne os fra det, der ikke tjener os godt.
Mange mennesker lærer på forskellig vis at holde deres følelser og behov tilbage, at bytte følelser ud med andre følelser eller slet ikke at mærke dem. De kan livet igennem have udviklet mange forskellige strategier for, hvordan de bedst beskytter sig selv f.eks. for at tilpasse sig omgivelserne. Alt sammen i den gode sags tjeneste; at passe på sig selv.
Senere i livet kan det, der engang var en virksom beskyttelsesmekanisme, blive en hindring og besværlig adfærd i samspillet med andre mennesker, hvilket bl.a. kan føre til forvirring, isolation, stress og depression.

EFT’en ønsker at hjælpe mennesker med at mærke, udtrykke, regulere og forstå deres følelser, så de kan blive deres egen kompetente navigatør i livet.
Mennesker udvikler sig bedst, når de er trygge og kan være nærværende. Derfor er EFT-terapeuten særlig opmærksom på at skabe en empatisk, nysgerrig og ufordømmende ramme: Et rum hvor klienten roligt kan lære sig selv bedre at kende, finde retning og måske få kontakt til evt. følelsesmæssigt overvældende oplevelser med henblik på at regulere, transformere og forstå elementerne i dem.

Som EFT’ens ophavsmand siger:
”Du kan ikke forlade et sted før du er ankommet ”.
Det handler altså ikke om at gå uden om det smertefulde men at gå igennem det; mærke, regulere, reflektere og derfra kunne tage et nyt afsæt i livet. Det er EFT-terapeutens opgave at følges med klienten i det, der er svært og det, der er nyt, så han/hun kan få nye erfaringer og nyt syn på dele af sig selv og sit liv.
Når relationen mellem klient og terapeut er etableret og tryg nok, vil terapeuten blive mere guidende (direktiv) og arbejde med de essentielle problemstillinger, der gør sig gældende for den enkelte.
Her har forskningen inden for EFT bidraget med beskrivelser af nogle af de mest gennemgående tematikker vi mennesker typisk kan udfordres af, og udviklet teknikker og redskaber til bearbejdelse af dem.

Eksempler :
At klienten ikke mærker eller har adgang til specifikke følelser
At der er en massiv selvkritisk indre dialog (Indre kritiker )
At der er komplicerede udfærdige situationer i tidligere betydningsfulde relationer (Unfinished Buisness)
At klienten oplever at have uhensigtsmæssige reaktioner i samspillet med andre mennesker
At man er ramt af høj grad af sårbarhed på et givent tidspunkt i sit liv

Det skal dog understreges at menneskets symptomer på at være i følelsesmæssig ubalance er mangfoldig og kan ikke kategoriseres, hvilket er helt i tråd med EFT’ens ikke-diagnosticerende tilgang.

EFT’en har sine rødder i en den klientcentrede terapi, gestaltterapien den nyeste emotionsteori, den neuroaffektive udviklings-og tilknytningsteori og kognitionsforskning . Den er forskningsmæssigt velunderbygget og markerer sig verden over som en anerkendt evidensbaseret metodisk tilgang.
Leslie Greenberg er EFT’ens ophavsmand. Tideligere professor i psykologi ved York University i Toronto, Canada og leder af ”Psychotherapy Research Center ” ved samme universitet. Han er anerkendt som forsker inden for den oplevelsesorienterede tradition og emotionsteori.
Litteratur Referencer og klip (youtube )