Supervisionsgruppe

Kategori:Aktiviteter, Supervision

Dato:10 August, 2015

Kontakt:boysenterapi.dk/kontakt

 

Hvad er supervision ?Supervision er faglig vejledning, støtte og refleksion, ofte givet af en erfaren kollega med henblik på atsupervision5 udvikle professionelle færdighedsmæssige kvalifikationer hos den, der modtager supervision.

Jeg tilbyder supervision til psykoterapeuter og psykologer, ledere, undervisere og personale på institutioner/hospitalsområdet og skoler for særligt sårbare mennesker, herunder unge med særlige udfordringer samt misbrugsområdet.

Supervisionen kan foregå individuelt og i grupper.

Jeg kan også komme ud på arbejdspladsen og varetage forløbet der.

Supervision i gruppe har den fordel, at deltagerne gensidigt kan være vidner og inspirerende for hinanden fagligt og personligt. Dette gælder både privatpraktiserende terapeuter og arbejdsteams/grupper. Ligeledes kan det faglige og kollegiale fælleskab styrkes gennem inddragelse og fortrolighed.

Supervisionen bliver således også en proaktiv indsats for et godt psykisk arbejdsmiljø.

 


 

 

Supervision af ledere :Supervision er også et godt lederudviklingsværktøj. I supervisionen kan lederen opnå at få et større overblik og få afklaring af egen ledelsesrolle i forbindelse med forskellige ledelsesmæssige udfordringer.

Målet med ledelsessupervision er at udfordre og udvikle de ledelsesmæssige kvalifikationer og handlekompetencer i samspil med de personlige egenskaber, overbevisninger og værdier.

Min tilgang er empatisk vejledende med et oplevelsesorienteret og personligt processuelt fokus.

Jeg arbejder med et positivt skærpet fokus på dine arbejdsmæssige ressourcer samt på, hvad du kan se som dine udviklingsmuligheder i dit videre arbejde.

Supervision er ikke terapi, men undertiden kan det være virksomt at få opmærksomhed på sig selv og det personlige stof, der aktiveres i arbejdet med andre mennesker.

Hvis jeg/vi finder det meningsfuldt, kan sessionerne indeholde kreative øvelser, samt mindre teoretiske oplæg.

Supervisionen er underlagt tavshedspligt.

Priser : Se priser