Terapi

Hvorfor gå i terapi ?

slider22Når et menneske beslutter sig for at gå i terapi, er det oftest, fordi det er stødt på forhindringer, der gør livet udfordrende at leve eller måske ligefrem meningsløst. Andre gange er det med ønsket om personlig udvikling og bedre kendskab til sig selv.

Mine klienter beskriver ofte, at de føler sig angste, stressede/udbrændte, ensomme, at de holder sig selv tilbage, at de har det svært i betydningsfulde relationer, at de ofte overvældes af svære følelser eller slet ikke kan mærke dem og derved har besvær med at finde retning for sig selv.

De kan være ramt af dødsfald i nære relationer, sygdom, skilsmisse eller voldsomme traumatiske oplevelser, der midlertidigt ryster dem eller mere generelt står i vejen for et ”flow” i livet. Mange udviser også tegn på at være meget kritiske over for sig selv; en tilstand, der kan være meget livshæmmende og følelsesmæssig smertefuld. Ofte ved de ikke, hvad der kan lindre den svære tilstand.

Undertiden kan klienter også beskrive, at de ikke føler, at de lever fuldt ud og i overensstemmelse med det, der er vigtigt og livgivende og derfor søger de terapi.

Som terapeut er mit sigte at skabe en empatisk, og ufordømmende ramme, hvor mennesker kan få hjælp til at få en bedre kontakt til sig selv mentalt, kropsligt og følelsesmæssigt og derved blive deres egen kompetente navigatør i livet.
Jeg er optaget af og nysgerrig på alle de sunde ressourcer og kompetencer, vi som mennesker rummer – også når livet gør ondt – og er langt mindre optaget af årsager og hvad der er ”rigtig og forkert”.

Jeg har dyb respekt for, at vi som mennesker er forskellige og oplever forskelligt. Det er min opgave at sætte mig i klientens sted og forstå hvordan han/hun ser verden og gebærder sig i den. Sammen kan vi afdække, hvor der ønskes forandring med det mål, at klienten finder den vej, der er mest hensigtsmæssig og meningsfuld for sig selv.

Jeg arbejder indenfor den integrative oplevelsesorienterede/ emotionsfokuserede tradition- og metode, der vægter den relationelle, empatiske og retningsorienterede tilgang højt (læs mere under terapeutisk tilgang/metode).